سقوط پهپاد از بالای برج الخلیفه دبی

سقوط پهپاد از بالای برج الخلیفه دبی