فروردین ۲۵, ۱۳۹۴

تاریخچه شهر سن پترزبورگ | راهنمای سفر به سن پترزبورگ

تاریخچه و راهنمای سفر به شهر سن پترزبورگ این شهر در سال ۱۷۰۳ به دستور و با نظارت پتر کبیر ساخته شد و از آن زمان […]