دسامبر 24, 2019

مسقط

راهنمای سفر به مسقط   مسقط پایتخت شهر عمان و محل حکومت این کشور است. جمعیت این شهر ۴.۸۲۹.۹۴۶ نفر است. مسقط از لحاظ فرهنگی و […]
تماس مستقیم با ما