جناب آقاي حيدری
مرداد ۳۰, ۱۳۹۴
جناب آقای طبسی
مهر ۱۱, ۱۳۹۴
نمایش همه

به چند آژانس مراجعه کردم اما متاسفانه نتوانستند برای بنده ویزای تضمینی دریافت کنند.اما Okvisa.ir در عرض ۳۰ روز برای بنده ویزا دریافت کرد.از شما متشکرم