تور ۸ روزه ترکیبی مجارستان + اتریش

۴ شب اقامت در بوداپست + ۳ شب اقامت در وین – هتل ۴ ستاره

تاریخ تور : ۲۸ اسفند با ایران ایر – ۲ فروردین با ایران ایر – ۶ فروردین با ایران ایر

گشت شهری : ترانسفر زمینی بین شهرها با اتوبوس اختصاصی تور + ۱ روز گشت شهری در بوداپست (بازدید از میدان قهرمانان قلعه ماهیگیران، کلیسای ماتیاس، رودخانه دانوب، کلیسای جامع) + گشت نیم روز در براتیسلاوا + ۱ روز گشت شهری در وین (بازدید از کاخ شونبرون، کاخ بلودره، کاخ هافبورگ، کلیسای جامع سنت استفان)

قیمت بزرگسال در اتاق دو تخته : ۱۳۹۰ یورو + پرواز

قیمت کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت : ۱۱۹۰ یوروز + پرواز

قیمت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت : ۶۹۰ یورو + پرواز

قیمت کودک زیر ۲ سال : ۹۹ یورو + پرواز


تور ۸ روزه ترکیبی مجارستان + چک + اتریش

۳ شب اقامت در بوداپست + ۲ شب اقامت در پراگ + ۲ شب اقامت در وین – هتل ۵ ستاره

تاریخ تور : ۷ فروردین با اتریشی

گشت شهری : ترانسفر زمینی بین شهرها با اتوبوس اختصاصی تور + ۱ روز گشت شهری در بوداپست (بازدید از میدان قهرمانان قلعه ماهیگیــران، کلیسای ماتیاس، رودخــانه دانوب، کلیســای جامــع) + ۱ روز گشت شهری در پراگ (بازدید از پل قدیمی، میدان ساعت، بافت قدیمی شهر، قلعه پراگ ) + ۱ روز گشـــت شهری در ویــن (بازدید از کاخ شونبرون، کاخ بلودره، کاخ هافبورگ، کلیسای جامع سنت استفان)

قیمت بزرگسال در اتاق دو تخته : ۱۳۹۰ یورو + پرواز

قیمت کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت : ۱۱۹۰ یوروز + پرواز

قیمت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت : ۶۹۰ یورو + پرواز

قیمت کودک زیر ۲ سال : ۹۹ یورو + پرواز

تماس مستقیم با ما