هزینه زندگی دانشجویی در آلمان

خرداد ۳, ۱۳۹۴

هزینه زندگی دانشجویی در آلمان

متوسط هزینه زندگی دانشجویی در آلمان به طور ماهیانه به شرح ذیل می باشد: ۱٫ بیمه ۳۰ تا ۴۰ یورو در ماه ۲٫ خوابگاه یا سویت […]